De Gentse Floraliën is een echt Gents product.

De ‘floralies’ hebben een eerbiedwaardige en een boeiende Gentse geschiedenis, ze raken het hart van velen, niet alleen van de Gentenaars maar van allen die Gent de titel van ‘bloemenstad’ gunnen.
Over de mooie geschiedenis van de Maatschappij kan je hieronder lezen. Maar de toekomst vergt nu de eerste aandacht.  

Toekomst

De Gentse Floraliën is een/in beweging.
Recent heeft de raad van bestuur een aantal belangrijke beslissingen genomen. Er wordt geopteerd voor een meer permanente werking van de Maatschappij. Onder de naam ‘De Gentse Floraliën’ kunnen diverse kleinere of grotere initiatieven worden uitgewerkt of kan er worden deel genomen aan diverse projecten of evenementen. Alle gericht op de promotie van ‘de horticultuur’, bloemen, planten, groen. Inspelend op maatschappelijke tendensen, zich inbeddend in stedelijke of lokale contexten.

Er is unaniem geopteerd om een editie Floraliën 2022 te plannen in de Floraliënhal / ICC-site. De keuze sluit het best aan bij de visie/missie/waarden die de basis vormen voor de werking van de vereniging in de toekomst. In het algemeen wordt ook de directe binding/betrokkenheid met de stad en de aanwezigheid van groen op de site als zeer positief ervaren.   De weg naar Floraliën 2022 is lang, de tijd is kort. Het pad moet worden geëffend: onderhandelen met de zich aandienende partners, een organisatiestructuur op zetten, een aantal scenario’s onderzoeken over aard en omvang van het evenement.

De Gentse Floraliën heeft ook reeds vanaf nu de stuwing van velen nodig. Mensen, uit Gent, de regio, heel het land; organisaties, overheden, bedrijven kunnen via de Community Gentse Floraliën hun engagement tonen, moreel en financieel steunen. De Gentse Floraliën moeten blijven, de Floraliën hebben een toekomst. 
Gent en omgeving schrijven al eeuwen geschiedenis in de bloemen- en plantenteelt. Al sinds vele jaren worden planten en kruiden uit verschillende werelddelen ingevoerd en verzameld in de stad. Dit bezorgde Gent internationale naam en faam. Het is dus niet te verwonderen dat precies in Gent, het centrum van de sierteelt, de Gentse Floraliën zijn ontstaan.

1774: De Gentse hovenier Frans Van Cassel kocht uit interesse enkele buitenlandse bloemboeken. In 1774 besluit hij om buitenlandse planten naar Gent te halen en hij bestelt bij de Engelse kweker Loddiges een rijke verzameling planten om zelf verder te kweken.

1808: Stichting Maatschappij voor Landbouw en Kruidkunde (voorloper K.M.L.P.) 

1809: Eerste bescheiden plantententoonstelling. In een speciaal zaaltje van de herberg Frascati worden op 6 februari 1809 50 planten in een ruimte van ongeveer 48 m² op tafels tentoongesteld. Er is veel belangstelling en gedurende vijf dagen komen hoveniers en liefhebbers een kijkje nemen. Door het grote succes wordt er beslist om de tentoonstelling, vanaf dan ‘Salon’ genoemd, om de zes maanden te houden. 


1815-1830: Nederlandse periode. De Koninklijke Maatschappij voor Land- en Hofbouwkunde kende tijdens het Koninkrijk der Nederlanden een sterke groei en genoot de belangstelling en waardering van Koning Willem I van Oranje.

1830-1838: Beginjaren van België. In 1834 ontvangen de Gentse Floraliën met Leopold I hun eerste koninklijke bezoeker.

1839: Eerste vijfjaarlijkse tentoonstelling. In 1838 werd door de Koninklijke Maatschappij beslist om naast de bestaande halfjaarlijkse salons om de vijf jaar een grote tentoonstelling te organiseren. Op de eerste vijfjaarlijkse tentoonstelling op 13 maart 1839 worden er 3722 planten tentoongesteld en 40 juryleden uit alle hoeken van Europa beoordelen 20 prijskampen.


1873: de eerste ‘Gentse Floraliën’. In 1873 voert de ondertussen Koninklijke Maatschappij, ter ere van haar negende vijfjaarlijkse tentoonstelling, de naam Floraliën in. In de jaren daarop blijft de Koninklijke Maatschappij groeien en de faam van de Gentse siertelers straalt ver tot buiten de grenzen. Gent is dé bloemenstad geworden.

1913
: De Gentse Floraliën verhuizen naar het Citadelpark. Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Gent, worden er in het Citadelpark ruime hallen opgetrokken die samen het ‘Floraliënpaleis’ vormen.

1990: Verhuis naar Flanders Expo. Het Floraliënpaleis en zijn bijgebouwen, samen goed voor 3 ha, zijn niet meer beschikbaar. De  Gentse Floraliën in 1990 worden voor het eerst gehouden in de Expo-hallen in Sint-Denijs-Westrem/Gent en ondergaan enkele veranderingen in dit nieuwe complex. Het wordt een groots sierteeltevenement met een rijke keuze aan planten, op een bijzonder wijze in een parkaanleg voorgesteld.

2008: 200ste verjaardag Koninklijke Maatschappij. De 200ste verjaardag van de KMLP werd gevierd met onder andere een klassiek bloemenconcert in de Vlaamse Opera, een schatten archieven tentoonstelling in Het Pand, een sierteeltcongres met de Universiteit Gent en een historische Praalstoet door de Gentse binnenstad.

2016: De Gentse Floraliën worden een dynamisch en interactief stadsfestival

2017: Lancering van Community Gentse Floraliën

Een stukje geschiedenis