Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde

KMLP is een/in beweging

KMLP is een overkoepelend platform dat wil bijdragen aan het welzijn door mensen te inspireren een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving te creëren en in stand te houden. 

Wij beogen twee doelstellingen

(1)    Wat we doen in onze woonkamer, tuin, balkon of gemeenschappelijke tuin maakt een wereld van verschil en heeft een dramatisch effect hebben op ons milieu.
Wij geloven dat iedereen in de gemeenschap moet kunnen profiteren van het genieten van, houden van, en kweken van bloemen en planten om zo gezondere, florerende en duurzame plaatsen te creëren. 
Zo komt deze doelstelling ten goede aan het milieu, de gezondheid en geluk van ons allemaal, vandaag en in de toekomst. 

(2)    We stimuleren en promoten Horticultuur door bloemen en planten, als groene levende bouwstenen, uit te dragen bij een breed publiek. Ons doel is hierbij om de passie en innovatie van onze horticultuur te delen onder alle mensen van alle leeftijden, culturen en achtergronden. 
Zo versterken we de dialoog tussen alle belanghebbenden, werken we aan kennisdeling en het verbinden van organisaties. Door het vervullen van een klankbordfunctie investeren wij mee in de toekomst van de tuinbouw.
We blijven diverse kleinere en grote initiatieven uitwerken inspelend op maatschappelijke tendensen  en gericht op kennisdeling en de promotie van ‘de horticultuur’, bloemen en planten.

KMLP heeft ook reeds vanaf nu de stuwing van velen nodig. Mensen, uit Gent, de regio, heel het land; organisaties, overheden, bedrijven kunnen via de Floraliën Community hun engagement tonen, moreel en financieel steunen. 

Het bestuur

Directie Comité
Voorzitter: Alexander Vercamer
Ondervoorzitter: Adrien Saverwyns
Ondervoorzitter: Leentje Grillaert
Secretaris - Penningmeester: Hubert De Waele
Jan De Geest
Bart Vandesompele

Raad van Bestuur
Monica De Coninck
Katty Proost
Jan Oprins
Luc De Bruyne

Een stukje geschiedenis

Gent en omgeving schrijven al eeuwen geschiedenis in de bloemen- en plantenteelt. Al sinds vele jaren worden planten en kruiden uit verschillende werelddelen ingevoerd en verzameld in de stad. Dit bezorgde Gent internationale naam en faam. Het is dus niet te verwonderen dat precies in Gent, het centrum van de sierteelt, de Gentse Floraliën zijn ontstaan.Gent en omgeving schrijven al eeuwen geschiedenis in de bloemen- en plantenteelt. Al sinds vele jaren worden planten en kruiden uit verschillende werelddelen ingevoerd en verzameld in de stad. Dit bezorgde Gent internationale naam en faam. Het is dus niet te verwonderen dat precies in Gent, het centrum van de sierteelt, de Gentse Floraliën zijn ontstaan.

De organisatie achter de Gentse Floraliën, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (K.M.L.P.), bestaat al sinds 1808. Haar koninklijke titel dankt ze aan koning Willem I, koning der Nederlanden, die in 1815 de titel van beschermheer aanvaardde. De allereerste bloemen- en plantententoonstelling vond plaats in 1809, in een Gentse herberg, en maakte sindsdien een spectaculaire groei en evolutie door. In 2016 verlaten de Gentse Floraliën de expohallen van Flanders Expo en keren ze terug naar de stad.

De volledige geschiedenis vind je hier.

Floraliën heeft een unieke geschiedenis en een unieke bibliotheek. Jouw donatie stelt ons in staat om ze verder te catalogeren, onderhouden, uit te breiden en op gestelde tijden open te stellen. 

Goederen schenken
In de loop der jaren durven oude documenten en boeken wel eens verspreid of verloren geraken. Ben je in het bezit van boeken of collecties die verbonden zijn aan de horticultuur en wil je er voor zorgen dat ze terug een plaats krijgen in hun historische context? Neem dan contact op met ons. 

KMLP in je testament
Steeds meer mensen beslissen om een deel van hun vermogen te legateren aan een goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. Zo blijven ze ook na hun overlijden een verschil maken. 
De ‘floralies’ hebben een eerbiedwaardige en een boeiende Gentse geschiedenis, ze raken het hart van velen, niet alleen van de Gentenaars maar van allen die Gent de titel van ‘bloemenstad’ gunnen.
Met een legaat aan KMLP blijf je meebouwen aan een samenleving die de waardevolle historiek koestert en een nieuwe toekomst geeft. 
Voor meer info rond het opnemen van KMLP in je testament kan je terecht bij je notaris. 

Vrije tijd schenken tijdens onze evenementen
Overal in Vlaanderen zetten helpers van alle leeftijden zich met hart en ziel in. Hun inzet heeft impact en is een broodnodige steun. Zonder hen redden we het niet! Ook jij kan je steentje bijdragen door je vrije tijd te schenken aan het goede doel. 

Mail ons gerust via info@floralien.be