Duurzame organisatie

Duurzame evenementen gaan het debat aan voor de uitdagingen van morgen. De Gentse Floraliën willen als organisatie en als organisator maatschappelijk relevant zijn en blijven.

De Gentse Floraliën hebben meer impact op hun omgeving dan men zich bewust is. Dit zowel op het fysieke leefmilieu als op de sociale omgeving. De Gentse Floraliën bevinden zich in het kloppende hart in de maatschappij waar iedereen zich op enigerlei wijze bij betrokken voelt.   


De Gentse Floraliën kiezen heel bewust voor een meer duurzame aanpak. We namen verschillende maatregelen om de ecologische voetafdruk van het festival stap voor stap kleiner te maken : 

- We gebruiken waar mogelijk groene stroom en besparen door het gebruik van led-verlichting op het verbruik.

- Een ander belangrijk aandachtspunt voor de Gentse Floraliën is het aankoopbeleid: zowel voor de materialen als bij de catering voor medewerkers gaan we op zoek naar de meest duurzame keuzes. Zo maken we enkel gebruik van VLACO-compost: een duurzaam en lokaal recyclageproduct.

- Aankopen van materialen gebeuren zoveel mogelijk lokaal.

- Wat ook een grote impact heeft op het milieu is transport. Daar kan jij als bezoeker zeker een steentje toe bijdragen. Tijdens de Gentse Floraliën voorzien we voldoende fietsenstallingen en wordt het openbaar vervoer aanzienlijk uitgebreid zodat alles perfect bereikbaar is zonder auto. We raden jullie dan ook aan om de auto thuis te laten.

- En uiteraard gaan we met veel respect om met de aanwezige flora op het parcours: we beschermen bloemen, planten en bomen waar nodig, en vragen jou als bezoeker hetzelfde te doen.

- ...